Cascoverzekering

De cascoverzekering is een autoverzekering. Er is een beperkt cascoverzekering en een volledig cascoverzekering. De volledig cascoverzekering is ook wel bekend als de allriskverzekering. Welke schade exact wordt vergoed door de cascoverzekering staat vermeld in de polisvoorwaarden.

Soorten cascoverzekeringen

Er zijn drie soorten cascoverzekeringen:
– volledige cascoverzekering
– beperkte cascoverzekering
– vakantie cascoverzekering

Volledige cascoverzekering

Dit is de allriskverzekering zoals veel mensen deze kennen. Het is het meest uitgebreide pakket voor het verzekeren van een auto. De volledig cascoverzekering keert uit als je met de auto bij een botsing betrokken raakt of bijvoorbeeld als je in een slip raakt en van de weg raakt. Zelfs als je tijdens het parkeren tegen een boom rijdt dan wordt deze schade vergoed. De verzekering dekt ook alle schade dat afkomstig is van “enig ander van buiten komend onheil” zoals de volgende:

 • storm
 • hagel
 • diefstal
 • bliksem
 • brand

Beperkte cascoverzekering

De beperkte cascoverzekering is uitgebreider dan de WA verzekering maar minder uitgebreid als een volledige cascoverzekering. Het verschil zit met name in de dekking voor slippen, omslaan en dat soort gevallen. Meestal worden de volgende schadefactoren wel vergoed door de beperkte cascoverzekering:

 • storm
 • hagel
 • diefstal
 • bliksem
 • brandruitbreuk
 • loslopende dieren

Vakantie cascoverzekering

De vakantie cascoverzekering is een tijdelijk verzekering. Alleen tijdens de vakantie heb je de uitgebreide dekking. Deze verzekering wordt afgesloten voordat men op vakantie gaat. De uitgebreidere dekking geldt dan vanaf het moment van vertrek tot terugkomst. Tijdens de vakantie is alle schade aan de auto verzekerd. De vakantie cascoverzekering wordt niet door elk verzekeraar aangeboden en is doorgaans alleen mogelijk bij nieuwe typen auto’s.

Schadevrije jaren ‘meenemen’?Als je overstapt van de ene naar de andere verzekeraar dan houdt de nieuwe verzekeraar rekening met de schadevrije jaren die je in het verleden hebt opgebouwd.